Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.1- SATICI:

Ünvanı: Expert Medikal – Musa Dinç
Adresi: Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi No: 29/A Kadıköy / İstanbul
Telefon: +90 534 880 67 74
E-Posta: info@expertmedikal.com
İnternet Sitesi: expertmedikal.com

1.2- ALICI:

(Aşağıdaki alıcı bilgileri, sistem tarafından doldurulup bu siparişi veren kişinin e-posta adresine, sipariş özeti e-posta gönderisinin en altında bir nüshası yer alacaktır.)

Adı/Soyadı/Ünvanı: Bu siparişi veren kişi veya kurum adı.
Adresi: Bu siparişi veren kişi veya kurumun beyan ettiği adresi.
Telefon: Bu siparişi veren kişi veya kurumun beyan ettiği telefon numarası.
E-Posta: Bu siparişi veren kişi veya kurumun beyan ettiği e-posta adresi.

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait Expert Medikal’in internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih : Bugünkü tarih (e-postanızda tarih yazılı olarak gönderilecektir.)
Ürün Adı Adet Toplam Ürün Tutarı
(Fatura, sipariş özeti ve müşteriye gönderilen e-postada yer almaktadır.)
Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
Ödeme şekli: Sipariş özeti ve müşteriye gönderilen e-postada yer almaktadır.
Teslimat adresi: Sipariş özeti ve müşteriye gönderilen e-postada yer almaktadır.
Toplam Tutar: Sipariş özeti ve müşteriye gönderilen e-postada yer almaktadır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, hizmet içeriğinde belirtilen gün ve olabilecek aksamalar nedeniyle ilave 30 süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa elden, posta, kargo ve/veya e-posta ve sair web ortamında teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu hiznet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinin den SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa belge ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelini ALICI’nın ödemiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Hizmet tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, SATICI’ya tekrar ödeme gönderilmesi zorunludur.
4.7- SATICI mücbir sebepler nedeniyle sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar mücbir sebebin ortadan kalkmasın10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu hizmetin siparişini verdikten itibaren-tesliminden önce 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Hizmetin verilmesi, verilmesi için ön hazırlık veya çalışma ili sipariş için işlem yapıldığı durumlarda hizmet ifa edildiği için cayma hakkı kullanılamayacaktır. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen hizmetin SATICI’ya gönderildiğine ilişkin evrak/yazışma ve fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ve diğer salt diğerleri SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, çeşitli web reklamları, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
-Hür türlü kozmetik ürünleri
-Telefon kontör siparişleri

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

Bu sözleşmenin başında, Taraflar bölümünde değinilen bilgilere sahip SATICI

ALICI

Bu sözleşmenin başında, Taraflar bölümünde değinilen bilgilere sahip ALICI