Sayın EXPERT MEDİKAL Üyesi,

EXPERT MEDİKAL, daha iyi bir hizmet sunabilmek amacıyla sizden bazı kişisel bilgileri (adınız, yaşınız, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) talep etmektedir.

Toplanan bu bilgiler, yalnızca EXPERT MEDİKAL bünyesinde kullanılmak üzere saklanmaktadır. Bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine özel promosyon faaliyetlerinin tasarlanması ve müşteri “sınıflandırma” çalışmaları için kullanılmaktadır. Ayrıca, istenmeyen e-postaların iletilmemesi için bu bilgiler kullanılmaktadır.

EXPERT MEDİKAL, üye bilgilerini üçüncü taraflarla kesinlikle paylaşmamakta, ticari amaçlarla kullanmamakta ve satmamaktadır, ancak yalnızca resmi makamların usulüne uygun talepleri doğrultusunda bilgileri paylaşabilir.

E-posta adresleri ve kişisel bilgiler dışında, site kullanımı sırasında izlediğimiz ziyaretçi hareketleri ve tercihleri hakkında istatistiksel veriler de elde edilmektedir. Bu veriler, kişisel bilgiler içermediği için EXPERT MEDİKAL iş ortaklarıyla paylaşılabilir ve müşterilere daha özel ve etkili bir alışveriş deneyimi sunmak amacıyla kullanılabilir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, güvenliğinizi en üst düzeyde tutmak amacıyla hiçbir şekilde EXPERT MEDİKAL veya hizmet sağlayıcıları sunucularında saklanmamaktadır. Tüm ödeme işlemleri EXPERT MEDİKAL arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmektedir.

Üyelerimiz, kişisel verileriyle ilgili aşağıdaki taleplerde bulunabilirler:

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü tarafları öğrenme,
  • Eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerin düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarar görmesi halinde zararın giderilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerin otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç çıkması durumunda itiraz etme.

EXPERT MEDİKAL, yukarıdaki taleplere gerekçeli olumlu veya olumsuz yanıt vermekle yükümlüdür. Talep edilen işlemler için bir ücret talep edilmesi durumunda, ücret, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tahsil edilebilir.